Seculiere islam-top

Begin deze maand vond in St. Petersberg (Florida) een bijeenkomst plaats van mensen afkomstig uit allerlei islamitische landen, met als onderwerp de “seculiere islam”. Ondertekenaars van de slotverklaring zijn onder meer Afshin Ellian en Ayaan Hirsi Ali.

Er staan enkele interessante elementen in de zgn. St. Petersburg Declaration, daarom volgt hieronder de vertaling.

Wij zijn seculiere moslims en seculiere individuen uit moslim-gemeenschappen. Wij zijn gelovigen, agnosten en ongelovigen, samengebracht door een grote strijd, niet tussen het Westen en de Islam, maar tussen de vrijen en onvrijen.

Wij onderschrijven de onvervreemdbare vrijheid van het individuele geweten. Wij geloven in de gelijkheid van alle mensen.

Wij eisen de scheiding van religie en staat en de eerbiediging van de universele mensenrechten.

We vinden tradities van vrijheid, rationaliteit en tolerantie in de rijke histories van pre-islamitische en islamitische maatschappijen. Deze waarden behoren niet toe aan het Westen of het Oosten. Zij behoren tot het gemeenschappelijke morele erfgoed van de mensheid.

Wij zien geen kolonialisme, racisme, of zogeheten ‘islamofobie’ in het onderwerpen aan kritiek of het veroordelen van islamitische gebruiken, wanneer deze in strijd zijn met de menselijke rede of rechten.

Wij roepen de regeringen van de wereld op om sharia-wetgeving, fatwa-rechtbanken, clericale macht, en staatsgodsdienst in al zijn vormen af te wijzen; om in overeenstemming met Artikel 18 van de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens alle straffen voor godslastering en afvalligheid af te schaffen; om praktijken zoals vrouwenbesnijdenis, eerwraak, gedwongen sluiering, en gedwongen huwelijk, die de onderdrukking van de vrouw in stand houden, tegen te gaan; om homosexuelen te beschermen tegen vervolging en geweld; om sectarisch onderwijs te hervormen dat onverdraagzaamheid en fanatisme tegen niet-moslims onderricht; en om een open publieke ruimte te koesteren waarin alles vrij bespreekbaar is zonder dwang of intimidatie.

Wij eisen dat de islam wordt bevrijd uit haar gijzeling door totalitaire ambities van machtshongerige mannen en de strenge restricties van de orthodoxie.

Wij roepen academici en denkers overal op om zich aan een onbevreesd onderzoek van de oorsprong en bronnen van de islam te wagen, en om de idealen van vrij wetenschappelijk en spiritueel onderzoek te verbreiden via cultuur-overschrijdende vertalingen, publicaties en de massamedia.

Wij zeggen tot moslimgelovigen: er is een prachtige toekomst voor de islam als een persoonlijk geloof, niet als een politieke doctrine; tot christenen, joden, boeddhisten, hindoes, baha’is, en alle leden van niet-moslim geloofsgemeenschappen: wij staan aan jullie zijde als vrije en gelijke burgers; en tot ongelovigen: wij verdedigen jullie onvervreemdbare vrijheid om in twijfel te trekken en van mening te verschillen.

Vóórdat iemand van ons lid is van de Umma, de gemeenschap van Christus, of het Uitverkoren Volk, zijn we allemaal lid van de gemeenschap van het geweten, de mensen die zelf moeten kiezen.

Tot zover. Eén van de ondertekenaars van de tekst is Ayaan Hirsi Ali, waarschijnlijk de reden dat de tekst integraal werd afgedrukt in de Volkskrant, aangezien elke activiteit of uitspraak van dit ex-kamerlid nog steeds breed wordt uitgemeten in de Nederlandse media. Afgezien van Afshin Ellian bestaat de lijst ondertekenaars voor mij uit louter onbekenden. Het gaat om mensen uit Iran, Syrië, Egypte, Jordanië en andere landen – de meesten overigens met een dubbele nationaliteit.

Het is een nogal ronkende, maar toch mooie verklaring waar weinig op af te dingen valt. De meeste linksen zouden deze verklaring zonder meer kunnen ondertekenen, lijkt me. Merkwaardig is wel de fixatie op religie als het enige maatschappelijke verschijnsel dat onrecht en misstanden, en dus “de strijd tussen de vrijen en onvrijen” veroorzaakt. Ongelijkheid, schending van mensenrechten, en meer specifiek onderdrukking van vrouwen of homosexuelen is niet enkel terug te voeren op religie, en zeker niet enkel tot de islam, zoals sterk in de verklaring naar voren komt.

Positief aan de verklaring – en opvallend, aangezien Hirsi Ali deze mede heeft ondertekend – is dat men de pijlen richt op de politieke islam, en niet op de islam in het algemeen. Er wordt geen enkel probleem gezien in de islam als een persoonlijk geloof; men keert zich enkel tegen de islam als een ‘politieke doctrine’.

Opvallend ook – en geheel in strijd met het “verlichtingsfundamentalisme’ – is de erkenning dat het Westen niet het alleenrecht heeft op “tradities van vrijheid, rationaliteit en tolerantie”, maar dat deze tot het erfgoed van de gehele mensheid behoren, inclusief de ‘pre-islamitische en islamitische maatschappijen’. Dat is nog eens wat anders dan het lompe ‘islam-bashing’ dat ook in Nederland zulke trieste dieptepunten heeft bereikt. De verklaring komt op voor ongelovigen, en keert zich behalve tegen sharia-wetgeving ook tegen de christelijk-clericale macht en ‘staatsgodsdienst in al zijn vormen’.

Dit laatste wordt ook verkondigd door Nawal al-Saadawi, de Egyptische schrijfster en feministe die onlangs naar Amerika is vertrokken, omdat zij door de hoogste islamitische instantie in de sunnitische wereld, Al-Azhar, vervolgd wordt vanwege haar zogenaamd blasfemische toneelstuk “God neemt ontslag op de topconferentie”. Dit stuk, dat overigens wel in Egypte gedrukt en gepubliceerd kon worden – maar al snel daarna vernietigd – leverde haar de idiote aanklacht van ‘geloofsafval’ op. Saadawi, die door moslimextremisten regelmatig met de dood is bedreigd, maakte maandag in NRC Handelsblad duidelijk dat niet enkel de radicale islam het probleem is: “In feite is godsdienst een politieke ideologie. Religie wordt door alle regeringen gebruikt, zowel in het Westen als in het Oosten. George Bush wordt gesteund door christelijke fundamentalisten, Israël is gebaseerd op joods fundamentalisme, Saoedi-Arabië is gebaseerd op islamitisch fundamentalisme. We zien een golf van religieus fundamentalisme over de hele wereld.”

Hoe anders klinken deze woorden van de vervolgde Saadawi, en hoe redelijker klinkt bovenstaande slotverklaring van de ‘seculiere islam-top’, in vergelijking met de nationalistische, agressieve taal van de leider van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid. Misschien is dit wel de reden waarom Wilders nauwelijks steun meer over heeft van oude makkers als Sylvain Ephimenco, Afshin Ellian, Leon de Winter, Jaffe Vink en Bart-Jan Spruyt – zelfs deze verlichtingsfundamentalisten, toch nooit te beroerd voor een stevig partijtje ‘islam-bashing’, passen voor de ongezouten moslimhaat van Wilders.

Wilders zelf begint dit ook te merken, en klaagt de laatste tijd steen en been dat mensen hem demoniseren – wat door Alex van Veen van Ravage ook zeer kwalijk gevonden wordt. Wilders klaagt zelfs over bepaalde cartoons die over hem gemaakt worden – dat is natuurlijk erg geestig van de man die vorig jaar binnen een dag alle Deens anti-Mohammed cartoons op zijn website had gezet.

Sommige columnisten pakken inderdaad wel erg stevig uit tegen Wilders, als ze vergelijkingen maken met het nazi-regime. Wilders reageerde hier woest op: “De Partij voor de Vrijheid heeft natuurlijk helemaal niets met extreem-rechts en het nazisme te maken. Mijn partij staat juist voor de rechtsstaat, de democratie en de vrijheid”, aldus Wilders op de Telegraaf-site nieuwnieuws.nl.

Wilders is natuurlijk geen nazi. Maar extreem-rechts is ie wel. En rechtsstaat, democratie, vrijheid? Wilders diskwalificeert een Kamerlid (Arib) nog voordat er een onderzoek is geweest…rechtsstaat? Als Wilders aan de macht is, gaat hij journalisten als Clairy Polak meteen ontslaan, want die zijn te links. Democratie? Als het aan Wilders ligt, zullen moslims ‘vrijwillig’ het land moeten verlaten…vrijheid? Wilders is extreem-rechts en propageert pure moslimhaat. Dat heeft niets te maken met demonisering, maar dat is de dingen noemen zoals ze zijn.

Bron: Eurodusnie website, maart 2007

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: