Terugblik politieke quiz

Zaterdag deden in de Linkse Kerk van Eurodusnie 14 teams mee aan de eerste Linkse Kerk Politieke Quiz. Het werd een leuk en succesvol evenement dat zeker nog eens zal worden herhaald. Voor de geïnteresseerden volgt hier de vragenlijst, de winnaars, de ranglijst van teams, de mafste antwoorden en de correcte antwoorden.

Zowel de ontmoetingsruimte de Linkse Kerk als de belendende Marinus van der Lubbe-zaal waren zaterdagavond 13 januari al vroeg gevuld met quiz-fanaten, voornamelijk afkomstig uit Leiden, maar enkelen ook uit Amsterdam, Haarlem en Wageningen. Onder de bezielende leiding van quizmaster Aik Kramer gingen 14 teams de strijd aan om 3 prachtige prijzen: een verjaardagskalender met opwindende foto’s van Leidse activisten (overigens geen Eurodusnie-uitgave, zoals foutief vermeld in de laatste Grachtenkrant), een dik boek van Erik van Ree over de geschiedenis van het communisme, en de hoofdprijs: een luxueus biologisch voedselpakket. Hieronder de vragen van de quiz.

De antwoorden staan verderop in dit stukje, dus wie zichzelf nog wil testen moet niet te ver doorscrollen.

Vragen ronde 1 – Binnenlandse politiek

1. Welke Amsterdamse Officier van Justitie werd na het wegsturen van Pim Fortuyn bij Leefbaar Nederland in 2002 de lijsttrekker van deze partij?

2. In 1991 werd door een aantal leden van de Partij van de Arbeid het “Sociaal Democratisch Vernieuwingsplatform” opgericht, dat zeer kritisch stond tegenover het leiderschap van Wim Kok. Vier prominente PvdA’ers zaten destijds in deze “Rode Hoed-groep”. Het blad Elsevier sprak in dit verband zelfs van “De bende van Vier”. Noem twee van de vier PvdA’ers uit deze ‘Bende van vier’!

3. Onlangs werd de Iraakse dictator Saddam Hoessein opgehangen in Baghdad. Saddam Hoessein heeft meerdere malen gifgas ingezet tegen zijn tegenstanders. Welke Nederlander was één van de belangrijkste leveranciers van grondstoffen voor de Iraakse chemische wapens?

4. De Nederlandse Minister van Defensie Henk Vredeling veroorzaakte eind jaren zeventig 10.000 gulden schade door het werpen van een zwaar object door een spiegelruit in een luxe restaurant in Brussel. Wat gooide Vredeling door die ruit?

a. een asbak
b. een champagne-emmer
c. een soepbord

5. Bill Clinton veroorzaakte in de jaren negentig nogal wat opschudding met de mededeling dat hij wel eens marihuana had gerookt. Welke Nederlandse politicus zei onlangs in een interview wel eens cocaïne te hebben gebruikt?

6. In oktober 2002 kwam er een einde aan het eerste kabinet Balkenende. Volgens CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen vormde de doorslaggevende reden om de stekker uit het kabinet te trekken een incident, waarbij de fractievoorzitter van de LPF met een pistool werd bedreigd door een partijgenoot. Welke twee bekende LPF’ers waren betrokken bij dit beruchte incident?

7. In december weigerde Minister Verdonk op verzoek van het parlement het uitzetten van asielzoekers die nog onder de oude asielwet vallen voor 24 uur te staken. Hoeveel asielzoekers zouden er in die 24 uur zijn uitgezet?

8. Tot 2003 was de D66’er Alexander Pechtold wethouder in Leiden. In 2005 werd hij benoemd als minister in het kabinet Balkenende-2. Welke bestuurlijke functie vervulde Pechtold tussen deze twee banen?

9. De bekende voetbalcommentator Hans Kraaij werd in 2002 door de NOS ontslagen omdat hij zich verkiesbaar had gesteld voor een politiek partij. Welke partij was dit?

Vragen ronde 2 – Buitenlandse politiek

1. Bill Clinton kreeg in 1998 nogal wat kritiek te verduren door het bombarderen van een fabriek in een arm Afrikaans land, waarvan hij vermoede dat er chemische wapens werden gemaakt. Welk land was dit?

2. In 1990 werd de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die aan de macht was in het toenmalige Oost-Duitsland, voortgezet onder de naam PDS. Twee jaar geleden onderging deze partij opnieuw een naamsverandering. Wat is nu de naam?

3. Van welke Amerikaanse bekendheid stamt de volgende uitspraak: “Het feminisme is een socialistische, tegen het gezin gerichte politieke beweging die vrouwen aanspoort hun echtgenoten te verlaten, hun kinderen te vermoorden, hekserij te bedrijven, het kapitalisme te vernietigen en lesbisch te worden.”

4. Tijdens de culturele revolutie in China, in de jaren zestig, was een uit de communistische partij voortgekomen burgerbeweging verantwoordelijk voor een jarenlange campagne van terreur, moord en intimidatie. Hoe heete deze voornamelijk uit jongeren samengestelde burgerbeweging?

5. De Russische politicus Leon Trotski vluchtte aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw zijn land uit. In 1940 verbleef hij in Mexico, waar hij bezoek kreeg van een geheim agent van Stalin. Wat kreeg Trotski toen tegen zij hoofd?

a. een klauwhamer
b. een ijspriem
c. een verfkrabber

6. In 2005 werd in Libanon de voormalig premier Rafik Hariri vermoord door een bomaanslag. Welke naam kreeg het hieropvolgende massa-protest, dat leidde tot de terugtrekking van Syrische troepen uit Libanon?

7. In december vorig jaar zond de Waalse publieke omroep een speciaal “journaal” uit, waarin zij berichtte dat het Vlaamse parlement unilateraal had besloten zich af te scheiden van de Belgische staat. Van een dergelijke splitsing was in de praktijk geen sprake, en deze “nieuwsuitzending” was dan ook de aanleiding voor een stevige nationale rel in Belgie. In Vlaanderen waren er slechts twee politieke partijen die de grap wèl geslaagd vonden. Welke twee partijen waren dit?

8. In december 2001 was de aanval van de Amerikanen in Afghanistan op de Taliban, en met name Al Qaida, in volle gang. Eén van de bekendste Taliban-leiders, Mollah Omar, wist op spectaculaire wijze aan de oprukkende Amerikaanse troepen te ontsnappen. Hij deed dit per motor. Op welk merk motor ontsnapte Mollah Omar?

a. Suzuki
b. Honda
c. Kawasaki

9. Eén van de kopstukken van de Engelse Labour-party bezocht in 2003 Saddam Hoessein. Het controversiële interview werd in veel landen op televisie uitgezonden. Welke politicus was dit?

Vragen ronde 3 – Buitenparlementaire politiek

1. In de jaren tachtig waren er in Nederland enkele massa-demonstraties tegen de voorgenomen plaatsing van 48 middellange afstandsraketten in het Brabantse plaatsje Woensdrecht. Hoe heetten deze raketten??

a. SS 20 raketten
b. Tomahawk raketten
c. Patriot raketten

2. In 1990 werd de Amerikaanse milieuactiviste Judy Bari levensgevaarlijk gewond toen een bom ontplofte in haar auto in Californië. De aanslag is vrijwel zeker gepleegd door de Amerikaanse FBI. Tot welke radicale milieugroepering behoorde Judy Bari?

3. Eén van de eerste bekende massademonstraties van de zgn. ‘anti-globaliseringsbeweging’ vond plaats in 1999 in Seattle, in de Verenigde Staten. Welke internationale organisatie vormde destijds het doelwit van het protest?

a. het Internationaal Monetair Fonds
b. de Wereldbank
c. de Wereldhandelsorganisatie

4. Ongeveer een jaar geleden bezetten activisten van de Nederlandse milieu-actiegroep Groenfront een bos, om te voorkomen dat dit gekapt zou worden voor de aanvliegroute voor AWACS-vliegtuigen van een nabijgelegen militaire basis Er werden boomhutten en tunnels in het bos gemaakt. Bij welk Limburgs plaatsje ligt dit bos?

5. Op 14 oktober 1977 werden vier gevangenen van de Duitse Rote Armee Fraktion dood in hun cel gevonden, in de beruchte Stammheim gevangenis. Noem drie van de vier gevangenen, die allen tot de top behoorden van deze Duitse groepering.

6. Vorig jaar werd door de organisatie “Wij vertrouwen stemcomputers niet” geprotesteerd tegen het gebruik van stemcomputers bij de Nederlandse verkiezingen. Welke persoon, tevens oprichter van de internetprovider xs4all, nam het voortouw in deze campagne?

7. In het begin van de jaren ’70 bestond in Nederland voor korte tijd een gewapende communistische splintergroepering, die geïnspireerd was op het gedachtengoed van de Duitse Rote Armee Fraktion. Hoe heette deze groep?

8. De linkse Amerikaanse band MC5 maakte eind jaren zestig een cover van het liedje “Motor city is burning” van John Lee Hooker. Het nummer gaat over een Amerikaanse stad waar in 1967 vijf dagen lang hevige rellen plaatsvonden, resulterend in 43 doden en 7000 arrestaties. Om welke Amerikaanse stad gaat het hier?

9. In 1985 bracht de paus een bezoek aan Nederland. In welke stad leidde dit bezoek tot enorme rellen, waarbij tientallen mensen werden gearresteerd?

Vragen finale ronde – gemengd

1. Welke bekende Amerikaanse rap-artiest werd in 1971 geboren in Brooklyn als zoon van twee leden van de Black Panther Party?

2. Welk Haags kraakpand, waarin het destijds oudste kraakcafe van Nederland was gevestigd, werd in 2001 in ontruimd?

3. In 1978 protesteerden Freek de Jonge en Bram Vermeulen met de cabaretgroep Neerlands hoop tegen het WK voetbal in Argentinië. Hoe heete het programma va Neerlands Hoop, waarbij dit protest centraal stond?

4. Ex-premier Wim Kok verdient een leuk centje bij met commissariaten bij enkele multinationals. Bij welk bedrijf is Wim Kok thans GEEN lid van de Raad van Commissarissen?

a. Shell
b. de ING bank
c. Unilever

5. In 1985 splitsten enkele honderden leden van de Pacifistisch Socialistische Partij zich af, om een nieuwe partij te formeren. Ook de voormalige PSP-fractievoorzitter Fred van der Spek sloot zich aan bij deze partij. Hoe heette deze nieuwe partij?

6. Uit 1984 stamt een beroemde foto, waarbij twee staatsleiders elkaars hand vasthouden, om de slachtoffers van twee wereldoorlogen te herdenken. Om welke twee regeringsleiders ging het hier?

7. In 1990 pleegde het het Ierse Republikeinse Leger, het IRA, een aanslag in een Nederlandse stad, waarbij twee Australische toeristen omkwamen. In welke Nederlandse stad gebeurde dit?

8. In 1992 maakte een Amerikaanse vice-president zich onsterfelijk belachelijk door tijdens een optreden in een school het woord ‘potato’ (aardappel) verkeerd te spellen. Wie was dat ook al weer?

———-

Individuele spelers hadden het voordeel dat zij elke ronde een extra vraag konden beantwoorden (steeds de 9e). In de praktijk bleken teams met veel deelnemers echter toch in het voordeel. Uit Amsterdam kwam een team met vier mensen, een gemengd Leids/Wagenings teams speelde met 5 mensen mee, en Haarlem was met twee teams met elk vier mensen ruim vertegenwoordigd.

In de eerste ronde nam een sterk team, bestaande uit Joachim, Jeffrey en Merijn, een voorsprong, op de voet gevolgd door de para-reserveersters/aktielijst uit Haarlem. Maar ook het gemengd Leids/Wagenings team maakte toen al een stevige score van 6 uit 8. In de tweede ronde kroop het team uit Amsterdam, ‘Emerika’, dichterbij, maar werden de topposities geconsolideerd door Haarlem, Joachim e.a. en Leiden/Wageningen. Verdienstelijke teams als Van Hees, Multiplex en Edwin, begonnen toen al een fatale achterstand op te lopen. In uitvalronde nummer drie – met vragen over buitenparlementaire politiek – werd duidelijk welke teams naar de finale ronde gingen. In deze ronde werden reuzescores van 8 uit 8 gehaald door de teams Leiden/Wageningen en Amsterdam, en scoorde de Puike Prediker een voortreffelijke 7 uit 8. De teams Joachim e.a. en Haarlem scoorden op dit onderwerp wat minder, maar hadden toch al een dusdanig goede score opgebouwd dat zij, samen met Leiden/Wageningen, doorgingen naar de finale-ronde.

Deze bestond uit gemengde vragen. Met slechts één fout antwoord werd Leiden/Wageningen de glorieuze winnaar van deze ronde, en dus ook van de gehele quiz. De para-reserveersters/aktielijst uit Haarlem eindigden op nummer 2, en Joachim e.a. op nummer drie.

De eindstand van de quiz was als volgt:

1. Leiden/Wageningen 19 + 7 goed
2. Para-reserveersters/aktielijst 14 + 2 goed
3. Joachim, Jeffrey en Merijn 14 + 1 goed
4. Kees, Titch en Betto (Amsterdam/Emerika) 13 goed
5. Puike Prediker 12 goed
6. Multipleks 11 goed
7. Team van Hees 10 goed
8. Team Han (SP) 8 goed
9. Team Edwin 7 goed
9. Team Heemstede/Bloemenbuurt 7 goed
9. Team Jeff en Hannie 7 goed
12. Team Krijtje en Saïda 6 goed
13. Michel 5 goed
13. Team Bauke, Roos 5 goed

Dit waren de correcte antwoorden, met tussen haakjes enkele originele of eigenaardige, doch foute antwoorden.

Antwoorden ronde 1 – Binnenlandse politiek

1. goede antwoord: Fred Teeven
(Klaas Wilting)

2. goede antwoord: (twee van de vier) Hans Kombrink, André van der Louw, Eduard Bomhoff en Maurice de Hond.
(Den Uyl)

3. goede antwoord: Frans van Anraat
(anthrax, Ali Chemicali)

4. goede antwoord is a. asbak

5. goede antwoord: Femke Halsema

6. goede antwoord: Harry Wijnschenk en Gerard van As.
(Bart Veldkamp)

7. goede antwoord: 0,714 (1 wordt ook goedgerekend)
(12.000)
NB enkele teams vonden deze vraag dubieus, aangezien het cijfermateriaal niet te vertrouwen is.

8. goede antwoord: burgemeester van Wageningen. ‘Burgemeester’ is ook goed.
(brandweer, concierge)

9. goede antwoord: Leefbaar Nederland
(NVU)

Antwoorden ronde 2 – Buitenlandse politiek

1. goede antwoord: Soedan

2. goede antwoord: Die Linkspartei (= De Linkse Partij). Die Linke mag ook

3. goede antwoord: de Amerikaanse tv-dominee Pat Robertson
(Mel Gibson, Larry King)

4. goede antwoord: De rode garde(s)
(Jeugdstorm, Gang of Four)

5. goede antwoord: b. een ijspriem.

6. goede antwoord: de ceder-revolutie. ook goed: cedar
(‘Syrië no way’, ‘iets met die pijnboom’, ‘geen gezeik iedereen rijk’)

7. goede antwoord: Het Vlaams Belang en Spirit

8. goede antwoord: b. Honda
NB: volgens één team schijnt Mollah Omar tijdens de vraagstelling benoemd te zijn als kopstuk van Al Qaida, terwijl hij natuurlijk bij de Taliban behoorde.

9. goede antwoord: Tony Benn

Antwoorden ronde 3 – Buitenparlementaire politiek

1. goede antwoord: b. Tomahawk raketten
(SS20 raketten)

2. goede antwoord: Earth First
(Sierra Club)

3. goede antwoord: c. de Wereldhandelsorganisatie

4. goede antwoord: Schinveld (ook goed gerekend: Onderbanken)

5. goede antwoord (drie van de vier): Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Jan Carl Raspe, Irmgard Möller
(Rosa Braun, Ulricke Wolf, Eddy Wally, Volkert)
NB: Achteraf werd de jury door de Puike Prediker gewezen op een fout in deze vraag: Irmgard Möller overleed niet in Stammheim, maar raakte levensgevaarlijk gewond.

6. goede antwoord: Rob Gongrijp

7. goede antwoord: de rode jeugd
(Lichtend Pad, de rode zon, Rode Hanen)

8. goede antwoord: Detroit

9. goede antwoord: Utrecht

Antwoorden finale ronde – gemengd

1. goede antwoord: 2pac (Tupac Shakur)

2. goede antwoord: het Brullend Breekijzer

3. goede antwoord: Bloed aan de paal

4. goede antwoord: c. Unilever

5. goede antwoord: Partij voor Socialisme en Ontwapening (PSO) ook goed: PvSO.
(Anti Revolutionaire Partij)

6. goede antwoord: Helmut Kohl en Francois Mitterand

7. goede antwoord: Roermond

8. goede antwoord: Dan Quayle

De organisatie dankt alle teams voor de deelname, en misschien tot een volgende keer!

Bron: Eurodusnie website, januari 2007

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: