Archive for juni, 2006

Liberale schertsfiguren

juni 28, 2006

En nu blijkt mevrouw Hirsi Ali, of Magan, dus toch niet gelogen te hebben over haar ware naam, of toch wel, maar dan onbewust, of alleen maar om met een andere naam te koketteren. Voor het onbegrepen orakel uit Somalië maakt het allemaal niets meer uit. Zij kan binnenkort aan de slag voor een extreemrechtse denktank in de VS. Resteert de vraag of er nog iemand is in Nederland die de VVD nog serieus kan nemen.

De emotionele heisa over het Nederlanderschap van Hirsi Ali blijkt nu ineens het non-event van het jaar te zijn geweest. Hirsi Ali was en is gewoon Nederlandse. Verdonk beweerde half mei nog doodleuk, na een onderzoek van één dag, dat Hirsi Ali het Nederlanderschap nooit verkregen kon hebben (“het Somalisch namenrecht is daar heel duidelijk over”). Het hele probleem over de naam van Hirsi Ali bleek al lang uitgezocht door de AIVD, maar dat was Zalm en de rest van de VVD-top ‘even vergeten’. Gisteren kreeg Zalm ineens zijn geheugen weer terug: “Ik herinner me dat het destijds aan de orde is geweest”. VVD-voorzitter Eenhoorn kon zich plotseling een gesprek met de AIVD over de zaak Hirsi Ali weer herinneren. Ook een gesprek over het ‘feitenrelaas’ van de AIVD tussen Eenhoorn en Zalm, dat volgens de laatste eerst niet plaats had gevonden, blijkt er nu wel te zijn geweest.

Verdonk moet voor het kabinet gered worden, en Hirsi Ali wil graag haar visumaanvraag afronden. Daarom heeft Ayaan nu voor de vorm de schuld voor de affaire op zich genomen, in een verklaring die in de Nederlandse media staat afgedrukt (“Ik betreur het dat ik Verdonk op het verkeerde been heb gezet”). Maar gisteren had ze vanuit de VS toch nog even de tijd om in NOVA aan te geven dat ze deze verklaring onder druk heeft afgelegd, en dat Verdonk een minister is “die nog veel moet leren”. Wat een zielige vertoning.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat een verzameling incompetente prutsers die zogenaamd leiding moet geven aan een regeringspartij het land twee weken lang heeft opgezadeld met een discussie die deze niet waard was. Het is natuurlijk geestig om nu terug te blikken op alle rechtse commentatoren als Leon de Winter, Bart-Jan Spruyt en de schuimbekkende ‘rechtsgeleerde’ Afshin Ellian, die in het voorjaar nog moord en brand schreeuwden over de schandalige verbanning van de moedige politica Hirsi Ali, alsof Anne Frank opnieuw werd gedeporteerd. Maar in feite is de zaak diep triest, temeer als je bedenkt dat dezelfde partij van zogenaamd ‘liberale’ klunzen het land een maand lang heeft gegijzeld met een volledig zinloos lijsttrekkersdebat, waarvan iedereen zich nu nog steeds afvraagt waar dit nu eigenlijk over ging. En dan is er niemand in de VVD die dat raar vindt.

Wat betreft inhoudelijk politiek niveau begint de VVD als partij steeds meer te lijken op de LPF in de periode 2002-2003, met inmiddels legendarische volksvertegenwoordigers als de sherry-zuipende Ferry Hoogendijk, voormalig pornobaron Cor Eberhard, pistolentrekker Gerard van As, uitgever van motorbladen Harry Wijnschenk en niet te vergeten de bipolair gestoorde Winny de Jong. De LPF mag dan in de peilingen vrijwel geheel zijn ondergegaan, haar geest leeft voort in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

Eerder verschenen op de website van Eurodusnie

Advertenties

Bajesboot

juni 25, 2006

“Ik zit hier al twaalf maanden vast. Ik ben onschuldig!” Dat was één van de schaarse verstaanbare boodschappen die te horen was vanuit de bajesboot in de Merwehaven in Rotterdam. Vanmiddag protesteerden hier zo’n zestig mensen tegen het onder slechte omstandigheden gevangen houden van ‘illegalen’ in twee drijvende gevangenissen.

Op de boten “Reno” en “Bibby Stockholm” worden zo’n 700 mensen gevangen gehouden, enkel omdat ze geen of geen geldige papieren hebben. Mensen die er vast hebben gezeten, of hun familieleden, klagen zonder uitzondering over de mensonwaardige levensomstandigheden op de boten. Vier tot zes mensen van verschillende nationaliteiten zitten er in cellen van 20 vierkante meter. Een vrouw die ik sprak tijdens de manifestatie zei dat haar zoon met acht mensen in één cel verbleef.

De wantoestanden op de ‘detentieboten’ kregen wat meer aandacht toen de journalist Robert van der Griend er een paar artikelen over publiceerde in het blad Vrij Nederland. Van der Griend had tijdelijk een bewakersbaantje op de bajesboot “Bibby Stockholm” gekregen, na een cursus van een week. Zo snel kun je bewaker worden op een bajesboot. De omstandigheden die Van de Griend aantrof op de boot waren niet echt geweldig. Bewakers die de veiligheidsvoorschriften niet kennen, gevangenen die elkaar mishandelen, klachten die niet of te laat behandeld worden, gevangenen die om niets in een isoleercel worden gegooid, of veel te lang op de boot verblijven, en slecht eten krijgen. Dit laatste echter niet altijd: toen er vorige maand een demonstratie bij de bajesboot plaatsvond, ontvingen de gevangenen een avond van tevoren een briefje van de directie, waarop stond dat ze de volgende dag een gebakje zouden krijgen. Als ze zich tijdens de lawaaidemonstratie rustig zouden houden.

Een paar aantekeningen die VN-journalist Van der Griend maakte: “Als de teampost ambulant de wacht moet houden bij een spreekkamer, loop ik even langs bij collega Cheng. Terloops vraag ik hem waar het blusapparaat staat dat ik moet gebruiken bij een elektrische brand. Hij heeft geen idee en antwoordt dat je in zo’n geval ook best de slanghaspel kunt pakken. ‘Wat kan er nou gebeuren,’ zegt hij, er kennelijk niet van op de hoogte dat water elektriciteit geleidt. ‘Er kan hoogstens een beetje kortsluiting ontstaan.’ (…) Wat er gebeurt als het brandalarm afgaat, heb ik een paar dagen eerder meegemaakt. Overal sloegen bewakers aan het rennen. Twee gevangenen bleken hun rookmelder te hebben afgeplakt, waarna ze een brood in de magnetron lieten verbranden. Over de hele afdeling hing een dikke, stinkende rook.”

De aan het Ministerie van Justitie verbonden “Inspectie voor de Sanctietoepassing” stelde als gevolg van de artikelen een onderzoek in. Driemaal raden wat daar uit kwam: het valt allemaal wel mee, op die bajesboot. Er kan weliswaar hier en daar wat verbeterd worden, zoals de aanlevering van betere matrassen, maar verder werd er “nauwelijks bevestiging” gevonden voor de verhalen die Van der Griend optekende, en meende de Inspectie dat “op een correcte en respectvolle wijze wordt omgegaan” met de “bewoners” van de boot. De wantoestanden die Van de Griend beschreef, bestonden dus eenvoudig niet, ondanks het feit dat ze zowel door gevangenen, familieleden van gevangenen, ex-bewakers, advocaten en vluchtelingenorganisaties werden bevestigd. Veel wantoestanden werden door de Inspectie trouwens niet eens onderzocht. De Inspectie kwam enkel met wat ‘verbeterpunten’.

Het fenomeen bajesboot is in opkomst. Mensen gevangen zetten mag tegenwoordig niks meer kosten, en voor illegalen heeft de overheid natuurlijk helemaal geen cent over. Nog deze zomer worden er in Zaandam twee ‘detentieboten’ in gebruik genomen. ‘Illegalen’ zijn volgens de regering per definitie criminelen, en kunnen dus altijd worden vastgezet. Bovendien hebben ze geen burgerrechten, en kunnen ze dus zonder probleem slechter worden behandeld dan honden in dierenasiels. Aan de manier waarop een land met gevangenen omgaat kun je het beschavingspeil afmeten, wordt wel eens gezegd.

Eerder verschenen op de website van Eurodusnie

Generatie Einstein

juni 24, 2006

De Nederlandse media presenteerde deze week vol trots een nieuwe lichting jongeren: de Einstein-generatie. Ze zijn slim, sociaal, verdraagzaam, en erg handig met computers. Volgens Jeroen Boschma, directeur van het reclamebureau Keesie (ontdekker van de nieuwe generatie) is Ruud Lubbers de grote held van deze nieuwe jongerensoort.

Nadat het programma NOVA al uitpakte over ‘generatie Einstein’, kwam deze week De Volkskrant er overheen met een halve pagina aan bespiegelingen over dit nieuwe type jongeren. Wat houdt dat nu eigenlijk in, generatie Einstein? Welnu, de jongeren uit deze generatie zijn socialer, en hebben ook minder competitiedrang. “Ze gaan erg voor authenticiteit” stelt Keesie-baas Bosma – vandaar de grote bewondering van deze jongeren voor Ruud Lubbers, verklaarde hij raadselachtig in de Volkskrant. Maar bovenal gebruiken ze computers op een heel andere manier: als een sociale machine. Bosma geeft hiervan een voorbeeld: eenvoudige stervelingen kunnen maar met drie mensen tegelijk op MSN chatten, maar de Einstein-jongeren msn’en zonder probleem met vijftien andere leeftijdsgenoten tegelijk. Voor de rest blijft het een beetje schimmig wat deze nieuwe generatie nu echt zo anders maakt. “Ze zijn allemaal op zoek naar een eigen identiteit”, wist Steven van Eijck, regerinsgcommissaris voor het jeugd- en jongerenbeleid nog op te merken. Tsja, zo ken ik er nog een.

Er bestaat vanuit kringen van sociale wetenschappers, maar zeker ook vanuit reclamekringen, een enorme behoefte jongeren op te delen in duidelijk herkenbare categorieën. Sociale wetenschappers doen dit voor hun beroep: die stoppen mensen voortdurend in allerlei door hun omschreven hokjes, en studeren daar op af. Ook de interesse hiervoor vanuit de reclamewereld is goed te verklaren: wie jongeren begrijpt, hun ware drijfveren en verlangens ontdekt, die kan de beste strategie ontwerpen om deze mensen allerlei producten te laten kopen.

Persoonlijk geloof ik er niets van dat jongeren tegenwoordig tot een bepaalde ‘generatie’ behoren met specifieke eigenschappen. Ik herinner me nog goed dat eind jaren tachtig/begin jaren negentig de “Generatie X”, ook wel genaamd generatie nix, of ‘the lost generation’, enorm in het nieuws was. Zij hadden geen toekomst en geen idealen. Zij kwamen uit ontwortelde gezinnen, hadden een mistroostige levensvisie, en werden zonder gezag opgevoed. De meest gestelde vraag van deze generatie was “is dit alles?”, tevens een bekende Doe Maar song. Ik was destijds wel geïntrigeerd door de term ‘generatie X’, hoewel ik me totaal niet herkende in de eigenschappen die hier bij hoorden. Niemand in mijn omgeving trouwens. Ik las enkel de boeken die dan zogenaamd bij deze generatie hoorden, zoals ‘Less than zero’ van Bret Easton Ellis, en ‘Generation X’ van Douglas Coupland. Interessante boeken, maar ik identificeerde me absoluut niet met de pikzwarte levensvisie van de hoofdpersonen.

Ik kan me dan ook niet voorstellen dat de door reclamejongens- en meisjes uitgevonden categorie “generatie Einstein” werkelijk iets zegt over jongeren van tegenwoordig. Jongeren zijn evenmin als oudere mensen in bepaalde hokjes te plaatsen, hoe groot de behoefte ook is vanuit sociologen en reclamebureaus om de wereld wel zo te zien. Ook het oeverloze geklaag over Nederlandse jongeren, die de ‘zuipschuiten van Europa’ zouden zijn, teveel aan webcamsex doen, doeloos rondhangen op straat, te vet eten, te weinig maatschappelijk betrokken zijn: het slaat allemaal nergens op.

De grote Reverend Horton Heat had het allemaal al door in zijn uitstekende song ‘Generation Y’:

Generation “A” or Generation “Z”,
Who the hell are you to put a label on me?
This label of the week is getting kinda lame,
The more things change the more they stay the same.

Generation Why.
It’s the same way, it’s the same way
It’s the same way they treated you in your day!

Eerder verschenen op de website van Eurodusnie

Beatrix houdt van de EU

juni 21, 2006

Het schijnt zo te zijn dat de koningin in Nederland geen politieke uitspraken mag doen. Dat lijkt me een goede zaak, want het is al van de gekke dat Beatrix als onverkozen miljonair deel uitmaakt van de regering. Toch tracteerde Beatrix ons deze week weer op haar zoveelste liefdesverklaring aan de Europese Unie.

Het was de laatste tijd weer goed toeven voor de leden van het Koninklijk Huis van Oranje, de best betaalde uitkeringstrekkers-familie van Nederland. Als ze niet vanuit hun vip-boxen naar één van de WK-wedstrijden aan het kijken zijn, dan trekken ze wel te paard over de steppes van Mongolië, of schuiven aan bij het verjaardagsdiner van de Thaise koning Bhumibol. Beatrix laat zich de laatste dagen door onze zuiderburen in de watten leggen, tijdens een driedaags staatsbezoek. Hier greep zij de gelegenheid weer eens aan het belang van de Europese Unie te onderstrepen, en hield ze een impliciet pleidooi voor de Europese Grondwet.

Tijdens een staatsbanket met Koning Albert liet Beatrix weten dat het nu welletjes is geweest met de ‘reflectieperiode’ die was ingesteld na de verwerping van de Europese Grondwet, vorig jaar. “Hoezeer ook tijd voor reflectie en overleg nodig is, dit mag niet leiden tot politieke stilstand”, aldus de koningin. Het is al langer algemeen bekend dat Beatrix een groot voorstander is van de Europese Grondwet. Vandaar ook haar uitspraak in België: “Er moeten concrete stappen worden genomen die tot zichtbare verbeteringen van de Europese samenwerking leiden. De Unie moet zich ook institutioneel vernieuwen en versterken”.

Niemand kijkt in Nederland op van dergelijke puur politieke uitspraken van de koningin. Dit komt omdat politici en opiniemakers graag het beeld in stand houden dat de Europese Unie, en het proces van verdergaande politieke en economische integratie dat vanuit dit project wordt uitgestippeld, een neutrale en vanzelfsprekende onderneming is, die in feite boven de politiek verheven is. Als de koningin zich juist tégen de Europese Grondwet zou uitspreken, dan zou de zaak natuurlijk heel anders liggen.

Het schijnt maar niet door te dringen bij de elites dat juist de kritiekloze juichverhalen over de Europese Unie het wantrouwen in dit instituut versterken. Tijdens het staatsbanket met koning Albert kon Beatrix het niet nalaten de EU-sceptische Europeanen belerend toe te spreken: “Burgers van Europa zullen zich er weer bewust van moeten worden hoe belangrijk de Europese Unie is voor ons aller bestaan, voor onze vrede, veiligheid en welvaart.” Ja die domme burgers, die waren dat even vergeten.

Het is in feite te gek voor woorden dat de koers van de Europese Unie en het controversiële Grondwet-project nog steeds alom als politiek ‘neutrale’, vanzelfsprekend positieve ondernemingen worden beschouwd. Dit terwijl bijvoorbeeld de discussie over het opgeven van veto-rechten op allerlei terreinen springlevend is onder Europese politici. Het is slechts een kwestie van korte tijd voordat op diverse justitiële terreinen lidstaten hun veto-recht zullen moeten afdragen aan schimmige Europese instanties. Eurocommissaris Frattini van Justitie is hier groot voorstander van; de rest van de Europese Commissie natuurlijk ook. Nederland zal zich dan moeten neerleggen bij de resultaten van de achterkamertjespolitiek van de grote lidstaten. Ook het tolerante softdrugsbeleid van Nederland zal nog dit decennium op de helling gaan, ondanks de sussende woorden van Frattini daarover vandaag.

Nadat inwoners van de twee oudste lidstaten vorig jaar de Grondwet afkeurden, en in veel lidstaten de bevolking niet eens op inspraak hoefde te rekenen, gaat de politieke elite in Europa doodleuk verder met het propageren van de politieke inhoud van dit document. De verwerping ervan wordt door die elite beschouwd als een oprisping van domme kortzichtigheid van de bevolking, die binnenkort wel weer gecorrigeerd zal worden.

Het is soms net alsof de politiek elite in Europa haar uiterste best doet om het rechtse, anti-europese nationalisme te stimuleren.

Eerder verschenen op de website van Eurodusnie

Voetbal en politiek

juni 14, 2006

Het tot nu toe angstaanjagend saaie wereldkampioenschap voetbal – slaapverwekkende wedstrijden, en nog steeds geen rellen – is zoals bekend geen pretje voor voetbalhaters. Linkse Duitsers hebben het moeilijker, want voor hen is het WK nog allesoverheersender dan hier. Onze collegae-activisten in Duitsland organiseren daarom maar wat demo’s en spassguerrilla-acties om het leed te verzachten.

Om maar met de spassguerrilla te beginnen: enkele linkse organisaties in het Ruhrgebied roepen op om in de periode van 9 juni tot 23 juni zoveel mogelijk Duitse vlaggen te jatten. De organisatie die na de sluitingsdatum van 23 juni het grootste aantal vlaggen heeft buitgemaakt zal op 10 juli tijdens een feestelijke bijeenkomst worden gehuldigd. Ook vlaggen met spraypaint erop, of half verscheurde of verbrande vlaggen mogen meegeteld worden.

Dan een kort verslag van de anti-WK demonstratie “Deutsche Träume platzen lassen – Gegen innere Aufrüstung und Krautsalat!”, van afgelopen zaterdag. De belangrijkste eis van deze demonstratie was de zo snel mogelijke uitschakeling van de Duitse Mannschaft tijdens het WK voetbal. Op de Duitse versie van Indymedia klaagt de organisatie van de demonstratie dat er wat weinig mensen waren komen opdagen. “Grote delen van radikaal-links hadden zaterdag kennelijk wat beters te doen”, klinkt het nogal gefrustreerd. Slechts 100 linkse voetbalhaters namen aan de demonstratie in Kaiserslautern deel. Critici werpen de organisatie voor dat één van de slogans tijdens de demo, “Costa Rica! Costa Rica!” in feite ook nationalistisch was. Of juist anti-Duits, omdat Costa Rica de tegenstander is van de Mannschaft in de poul?

Verder vermeldenswaard is de demonstratie tegen de deelname van Iran aan het WK, tijdens de wedstrijd Iran-Mexico in Nürnberg. Deze demonstratie was georganiseerd door de pro-Israëlische organisatie “Honestly-Concerned“, en ondersteund door o.a. het ‘anti-Duitse’ blad Bahamas en tientallen andere joodse, linkse of wat minder linkse organisaties. Zo’n 1200 mensen protesteerden tegen de aanwezigheid van de Iraanse vice-president Aliabadi en zwaaiden met Israëlische vlaggen. Net vóór de omstreden wedstrijd waren er overigens Duitse neo-nazis ten tonele verschenen, gehuld in de teamkleding van het Iraanse elftal, om anti-semitische pamfletten uit te delen. Zij werden door de politie verjaagd. De pro-Israëlische demonstranten werden toegesproken door onder meer Günther Beckstein, minister van Binnenlandse Zaken van Beieren (“Ahmadinejad, die de holocaust ontkent en oproept tot moord, is een crimineel”) en de in Duitsland bekende joodse TV-persoonlijkheid Michael Friedman (“Ahmadinejad is de nieuwe Hitler”). Ook de burgervader van Nürnberg Ulrich Maly nam deel aan de demonstratie, maar zat vreemd genoeg tijdens de wedstrijd naast Aliabadi op de eretribune.

Ook bij de wedstrijden van Iran tegen Portugal (17 juni) en Angola (21 juni) zullen er vergelijkbare protesten plaatsvinden. Waarschijnlijk is het dan wel afgelopen, want de kans dat Iran een ronde verderkomt op dit WK is gering.

Diverse andere thema’s worden bij linkse demonstraties tijdens het WK nog eens extra belicht. Zoals het verzet tegen toenemende staatscontrole en repressie, tijdens een evenement op 17 juni in Berlijn. Met een knipoog naar het WK motto zal één van de leuzen zijn: “Die Welt bei uns zu Gast, fühl’ dich wie im Knast!” Ook het ‘Seminar für angewandte Unsicherheit’ grijpt het WK aan om uitgebreid in te gaan op de repressie- en privacyaspecten rond het WK voetbal.

Er is tevens een campagne waarbij geprotesteerd wordt tegen prostitutie en sexuele uitbuiting tijdens het WK, georganiseerd door de Duitse Vrouwenraad; een campagne van de Duitse Schone Kleren Campagne tegen het vervaardigen van sportkledij door uitgebuite kindertjes, en uiteraard is er extra aandacht voor anti-racisme wegens de door neo-nazis aangekondigde aanvallen op spelers en supporters uit Afrikaanse landen. Tot slot moet een landelijke actiedag tegen het werkgelegenheidsbeleid van de Duitse regering genoemd worden, op 26 juni aanstaande in Keulen. Onder het toepasselijke motto “Wir schiessen zurück!” zullen met name werklozen hier gaan demonstreren tegen het sociale beleid van de Duitse regering, vooral het beruchte “Hartz IV” programma.

Linkse Duitsers die toch graag tegen een balletje trappen kunnen van 12 tot 16 juli in Italië herstellen van de nationalistische WK-hysterie, en deelnemen aan het jaarlijks plaatsvindende “Mondiali Antirazzisti“, een antiracistisch voetbaltoernooi waar teams uit diverse Europese landen aan deelnemen (met gemixte teams!). Dit jaar natuurlijk extra veel Duitse teams, met welluidende namen als FC Amok, Red Zombies en Ultra Sankt Pauli. Ook de al eerder op deze website aangestipte Rijkaard-Jugend is hier aanwezig.

Tot slot, het leed van Nederlandse voetbalhaters kan misschien wat verzacht worden met Wim de Bie’s nieuwe hitsingle “Oranje, rot op!

Eerder verschenen op de website van Eurodusnie

11 september 2001

juni 8, 2006

Tot nu toe ging ik er van uit dat de aanhangers van allerlei complottheorieën over de aanslagen van 11 september 2001 een relatief kleine groep vormden, maar dat had ik lelijk mis. Ik las gisteren in de Volkskrant dat maar liefst de helft van alle Amerikanen het ‘officiële’ verhaal over ‘nine-eleven’ verwerpt, en dus gelooft in een andere waarheid achter de terreuraanslagen. Wat zit hier achter?

Ik heb de complottheorieën over 11 september, die ook in Nederland blijkbaar kunnen rekenen op een groeiende schare aanhangers, altijd beschouwd als amusante hersenspinsels van mensen die om een of andere reden graag een ‘verborgen waarheid’ achter de realiteit willen zoeken. Want het lijkt in het geval van 11 september toch zo duidelijk: de handel en wandel van de zelfmoordterroristen is achteraf precies in kaart gebracht, de aanslagen zelf zijn uitgebreid en vanuit vele verschillende hoeken gefilmd en Bin Laden heeft persoonlijk de verantwoordelijkheid ervoor opgeëist. Toch wemelt het op het internet van de websites waarin op allerlei punten gaten worden geschoten in de ‘officiële’ versie van de gebeurtenissen. Een kleine greep uit de ‘alternatieve’ theorieën en versies van de gebeurtenissen:

– Tijdens of net vóór de instorting van de twee WTC-torens zouden ‘extra’ explosies hebben plaatsgevonden. Dit is de wijdverspreide ‘controlled demolition’ theorie.
– Het gat in het Pentagon veroorzaakt doordat vlucht 77 zich in het gebouw boorde, is te klein. Het moet een kleiner vliegtuig zijn geweest, of heel iets anders.
– Er zou helemaal geen tweede vliegtuig in de zuidelijke WTC-toren zijn gevlogen. De beelden hiervan zijn trucage.
– In Vlucht 77 (richting Pentagon) zouden helemaal geen arabische terroristen hebben gezeten. Er zijn claims dat verschillende kapers nog in leven zouden zijn.
– Vlucht 93 (het vliegtuig dat neerstortte in Pennsylvania) is niet neergestort na een gevecht tussen kapers en passagiers, maar neergeschoten door de Amerikaanse luchtmacht.
– Gebouw nr. 7, een kleiner gebouw naast de WTC torens, werd niet geraakt maar stortte toch in. Dat moet door explosieven zijn gebeurd.
– De Bush regering heeft de aanslagen georganiseerd, of beschikte in ieder geval over geheime voorkennis (iets wat ook gesuggereerd wordt door Michael Moore).
– De daders waren gehersenspoeld door een bende moordzuchtige psychiaters (minder gangbare theorie van de Scientology kerk)

Ik zal hier niet beginnen met het becommentariëren van deze varianten op de officiële uitleg van de aanslagen van 11 september 2001. Het gaat er me ook niet om aanhangers van één van deze theorieën meteen als fantasten in de hoek te zetten, hoewel ik me afvraag of bijvoorbeeld de aanhangers van de theorie dat er GEEN vliegtuig in de zuidelijke WTC-toren is gevlogen de consequenties hiervan wel overzien. Alle toch wel degelijk omgekomen passagiers in dit vliegtuig zouden dan ontvoerd moeten zijn door de Amerikaanse overheid, in het geheim vermoord en begraven, en middels een krankzinnige fop-operatie zou de media voorzien moeten zijn van vervalste beelden van de inslag in de zuidelijke WTC toren. Theoretisch wellicht allemaal mogelijk, maar toch niet zo aannemelijk.

Maar de plausibiliteit van alle alternatieve theorieën zal ik hier dus even terzijde laten liggen. Interessanter vind ik de vraag waarom er zo’n kolossaal grote en nog steeds groeiende interesse is, niet alleen in de VS, maar ook in Europa en het Midden-Oosten, voor alternatieve verklaringen voor 11 september. Waarom zijn mensen aanhangers van deze theorieën? Ik kan de volgende drie verklaringen bedenken.

Politieke verklaring: Veel aanhangers van één van de talrijke ‘varianten’ van het 11 september drama hebben waarschijnlijk een enorme hekel aan George Bush of aan ‘de politiek’ in het algemeen, of wantrouwen alles wat vanuit ‘Washington’ gezegd wordt. In de VS is het anti-Washington sentiment wijd verspreid, zeker ook in oerconservatieve kringen, terwijl er daarnaast een enorme groep Bush-haters bestaat die voornamelijk uit de ‘linkerhoek’ in de VS komt (of wat daarvoor doorgaat). Ook de immense populariteit van de ‘alternatieve’ theorieën in het Midden-Oosten wordt zo verklaard. Deze mensen zullen dus per definitie een bijzondere interesse hebben voor alles wat de regeringsversie van de gebeurtenissen in twijfel trekt.

Religieuze verklaring: Veel mensen hebben de overtuiging dat gezien de enorme omvang en impact van wat er gebeurd is, er wel iets achter moet zitten. Een drama dat zo groot is, moet een grotere verklaring hebben dan de meest voor de hand liggende. In feite zoeken deze mensen om dezelfde reden naar een ‘grotere waarheid’ dan mensen die de oerknal niet accepteren, of de theorie van Darwin. Dit is dus eigenlijk een religieus gevoel: er moet wel een hogere, dieper liggende verklaring zijn voor zo’n enorme gebeurtenis.

Psychologische verklaring: Met name Amerikanen hebben grote moeite met het verwerken en accepteren van datgene wat op 11 september 2001 is gebeurd. De aanslagen hebben een enorme impact gehad op de psyche van de Amerikanen. Voor hen is het onacceptabel dat een machtige, onoverwinnelijke natie zomaar op klaarlichte dag getroffen kan worden door terreuraanvallen uitgevoerd door enkele tientallen mensen met duizenden doden als gevolg. Het niet willen accepteren van deze vernedering en het zoeken naar alternatieve verklaringen is een vorm van traumaverwerking.

Eerder verschenen op de website van Eurodusnie